ʻOhana ʻŌlelo Hawaiʻi 1 | Kainani Kahaunaele mā

KainaniMa1

ʻOhana ʻŌlelo Hawaiʻi 1 | Kainani Kahaunaele mā

What made you decide you were going to make a commitment to ʻōlelo Hawaiʻi to your keiki? 

Determining the “what” is tough! It was a natural progression to do so as I loved learning Hawaiian and all the cultural knowledge that it continues to provide. Also because it was a reinforcement to pay attention and foster relationships with kūpuna, both living and deceased. We are at THE tail end of mānaleo kūpuna. I wanted my children to have relationships with these ʻumeke of wisdom through our ʻōlelo makuahine.

 What helps you kūpaʻa in that commitment – to make the ʻōlelo flow in your home?

Having found an ʻōlelo accountable career (teaching and mele) and ʻohana commitment (well, I am the one who commits and everyone else just does as māmā says) goes hand in hand for our ʻōlelo Hawaiʻi.  Having a mostly ʻōlelo Hawaiʻi “village” is also a pertinent component to the flow of our daily ʻōlelo grind. My keiki have become good live translators through daily practice on the phone between me and Tūtū, Daddy and many ʻohana and friends. It gives me good insight on how they are doing bilingually. ʻŌlelo Hawaiʻi flows in and out of our home because it is our normal. TV/computer access is very limited in our household.

What do you find challenging about this commitment?

 Finding more ways to keep the importance and normalcy of ʻōlelo Hawaiʻi in the forefront when many of their peers would rather or simply just use English, or when they want to have access to English dominant media sources, such as tv, internet use, and non-Hawaiian music (gasp! lol!). I’m always looking for better ways to encourage my keiki  to speak Hawaiian when they choose to speak English. 

Eia nō kekahi mau manaʻo a Kainani ma ka ʻōlelo makuahine:

ʻO ka ʻōlelo Hawaiʻi ka ʻōlelo ola a kaʻu ʻohana, kaʻu mau ʻoihana, a me koʻu kaiaulu. ʻOʻoleʻa nō au ma luna o ka ʻōlelo a nā keiki. ʻO kuʻu kūpaʻa ʻana iho ka hoe uli e hoʻokele aku nei i ke ola ʻoiaʻiʻo o ka ʻōlelo Hawaiʻi i waena o mākou a i waena nō hoʻi o nā keiki.

ʻO ke mele ʻana kekahi mea koʻikoʻi a kuʻu ʻohana e hana ai a ʻo ia nō paha kekahi mea waiwai loa e hoʻoikaika ana i ke kuanaʻike Hawaiʻi i loko o mākou. A ke ʻike ʻia nei nō ka ulu ʻana o ka hoi i loko o nā keiki e hoʻopili aku i ke kuanaʻike ʻē e laha mai ana. ʻO ka wae mau aku nō kaʻu hana. He hoʻoikaika mau.

Hoʻohihi nō hoʻi kēia i ka ʻōlelo ola a kaʻu mau keiki kekahi me kekahi. ʻO ia nō ke kumu aʻu e paʻu aku nei i kēia ala hāiki. Hoʻopihapiha ʻia mai nā wahi hakahaka a pau me kahi mele, moʻolelo, haliʻa a nūhou paha e hoʻi ana i ke ala aʻu e hoʻokele aku ana. Inā ʻaʻole naʻu, na wai nō lā hoʻi?

#kealopiko #styledinhawaiinei #kamahinaokaolelohawaii #MOH2016 #ikekupuna #olelohawaii #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage #makeeolelo #ohana

ʻŌlelo Noʻeau 7 of 7

OleloNoeau

Welina me ke aloha e nā hoa pūlama ʻōlelo. Ke lana nei ka manaʻo ua ulu aʻe ka hoi i loko o kākou i nā ʻōlelo noʻeau i pāhola ʻia aku nei i ka pule nei, me ka hōʻeleu nō hoʻi iā kākou e ʻimi mau i nā manawa kūpono e hoʻopuka aku ai. He mea nō ia e ola ai ka ʻike a me ke akamai o ko kākou poʻe kūpuna.

ʻO kekahi mea e hoʻomapopo ai, e like me ka ʻōlelo hoʻolaʻa i hōʻike ʻia ma ke kiʻi ma luna aʻe nei, ua hōʻiliʻili ʻia kēia mau ʻōlelo no kākou nā moʻopuna, nā mamao, nā pua o ka ʻāina. Ma ka hana nui a Mary Kawena Pukui a me kāna kaikamahine, ʻo Aunty Pat Nāmaka Bacon, i paʻa mai ai kēia puke nui o ka waiwai. No laila, e mahalo aku aku kākou i kā lāua hana nui ma o ka hoʻopuka ʻana i kēia mau ʻōlelo. E ola hou nō ma ko kākou waha!

Eia kākou ma ka pili o ka pule hope loa o kēia mahina a ke lana nei ko mākou manaʻo i ka nanea o ʻoukou i ka nānā a me ka heluhelu mai i nā mea like ʻole i kau ʻia ma kā mākou IG nei. Ma ka pule hope loa o Pepelualu, e hoʻolaha ʻia ana nā moʻolelo pōkole o kekahi mau ʻohana ʻōlelo Hawaiʻi, no laila e kipa hou mai a e mau ka nānā ʻana a ʻike ʻia auaneʻi kekahi mau mea e hialaʻai ai ka naʻau!

Greetings, friends who cherish our language. We hope the ʻōlelo noʻeau shared in this past week have inspired us and motivated us to always seek times when we can use them. It is a way for the knowledge and wisdom of our kūpuna to live on.

One thing to remember, as the ʻōlelo in the picture above says, these sayings were gathered for us, the grandchildren, the descendants, the flowers of the land. Through the hard work of Mary Kawena Pukui and her daughter Aunty Pat Bacon came this valuable and treasured book. Thus we can show our mahalo for their hard work by speaking these sayings. Let them live again on our lips!

We are on the brink of the last week of this month and we hope you have enjoyed all the content posted here on our Instagram account. For the last week of February we will be posting some stories from families who speak Hawaiian, so visit again and stay tuned for some more delights.

PC: ʻŌlelo Noʻeau

#‎kealopiko #‎styledinhawaiinei #‎kamahinaokaolelohawaii #‎MOH2016 #‎ikekupuna #‎olelohawaii #‎eolakaolelohawaii #‎hawaiianlanguage #‎makeeolelo #‎olelonoeau #‎marykawenapukui

ʻŌlelo Noʻeau 6 of 7

ʻŌlelo: E kāmau kīʻaha e nā hoa! Hoʻokahi nō kaunu like ʻana i Waialoha.

Translation: Cheers, friends! [With glass raised] We all enjoy together at Waialoha.

ʻŌlelo Noʻeau 1075

Together there will be friendliness at Waialoha.

The enjoyment of friendliness by all.  Wai-aloha (Water-of-love) is a place on Kauaʻi. When mentioned in poetry it refers to love and friendliness.

Pule 3 | Week 3 – ʻŌlelo noʻeau are the focus this week, especially ones that we can easily use in our everyday lives! In these short sound clips, the ʻōlelo noʻeau is used like how you would use it in conversation. The context given is only one of many possibilities, so get creative and find other times or contexts that would be kūpono (fitting).

Since we love food, eating, and gathering with people, this week’s selections are all pili to those things.

Integrating these beautiful sayings into our ʻōlelo perpetuates the knowledge and the unique perspectives on life that our kūpuna held. E ola ka ʻōlelo Hawaiʻi!

#kealopiko #styledinhawaiinei #kamahinaokaolelohawaii #MOH2016 #ikekupuna #olelohawaii #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage #makeeolelo #olelonoeau #marykawenapukui

ʻŌlelo Noʻeau 5 of 7

ʻŌlelo: ʻOno maoli nō kēia pipi kū, e ʻAnakala. He ʻai nō hoʻi ia e kāhela ai ka uha.

Translation: This stew is truly delicious, Uncle. A meal to really fill and satisfy.

He ʻai e kāhela ai ka uha.

An eating that spreads the intestines.

The enjoyment of a good meal when labor is finished and all is at peace.

Pule 3 | Week 3 – ʻŌlelo noʻeau are the focus this week, especially ones that we can easily use in our everyday lives! In these short sound clips, the ʻōlelo noʻeau is used like how you would use it in conversation. The context given is only one of many possibilities, so get creative and find other times or contexts that would be kūpono (fitting).

Since we love food, eating, and gathering with people, this week’s selections are all pili to those things.

Integrating these beautiful sayings into our ʻōlelo perpetuates the knowledge and the unique perspectives on life that our kūpuna held. E ola ka ʻōlelo Hawaiʻi!

#kealopiko #styledinhawaiinei #kamahinaokaolelohawaii #MOH2016 #ikekupuna #olelohawaii #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage #makeeolelo #olelonoeau #marykawenapukui 

EndFragment

ʻŌlelo Noʻeau 4 of 7

ʻŌlelo: Hele mai e kuʻu pua, e pāʻina kākou. E ʻai nō ʻoe i ka iʻa i nui ai ʻo Kamehameha!

Translation: Come, my flower [child], let’s have dinner. You’re gonna have the fish that made Kamehameha big!

ʻŌlelo Noʻeau 1346

Ka iʻa i nui ai ʻo Kamehameha.

The fish on which Kamehameha was raised.

Taro greens. 

The Kamehameha mentioned here is the son of Kekaulike, ruler of Maui, not Kamehameha I, the conqueror.  Once, it was necessary for his personal attendants to be gone for the day, the chief, who was then a small child, was left in the care of his attendants’ two young sons.  Taro greens had been prepared and cooked for the royal child, because they were tender and easy to swallow.  Kekaulike arrived unexpectedly and was displeased to see only taro greens instead of fish being given to his son.  When the boys, who did not recognize him, explained that this was a very precious child and that the taro greens were fed him because they had no bones that would lodge in his throat, Kekaulike was pleased.  Thus the little chief, who was reared at Pakaikai, Molokaʻi, became known as Kamehameha-nui-ʻai-lūʻau (Great Kamehameha, Eater-of-taro-greens).

Pule 3 | Week 3 – ʻŌlelo noʻeau are the focus this week, especially ones that we can easily use in our everyday lives! In these short sound clips, the ʻōlelo noʻeau is used like how you would use it in conversation. The context given is only one of many possibilities, so get creative and find other times or contexts that would be kūpono (fitting).

Since we love food, eating, and gathering with people, this week’s selections are all pili to those things.

Integrating these beautiful sayings into our ʻōlelo perpetuates the knowledge and the unique perspectives on life that our kūpuna held. E ola ka ʻōlelo Hawaiʻi!

#kealopiko #styledinhawaiinei #kamahinaokaolelohawaii #MOH2016 #ikekupuna #olelohawaii #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage #makeeolelo #olelonoeau #marykawenapukui

ʻŌlelo Noʻeau 3 of 7

ʻŌlelo: Auē ka pōloli o kēia wahi keiki aʻu! Kēia mau lā, ʻaʻohe lau komo ʻole!

Translation: Wow, this little child of mine is so hungry! These days, s/he eats anything s/he can get his/her hands on!

ʻŌlelo Noʻeau 168

ʻAʻohe lau komo ʻole.

Any leaf goes in.

Said of one who does not care whether food is clean or unclean, as long as it suppresses hunger.

Pule 3 | Week 3 – ʻŌlelo noʻeau are the focus this week, especially ones that we can easily use in our everyday lives! In these short sound clips, the ʻōlelo noʻeau is used like how you would use it in conversation. The context given is only one of many possibilities, so get creative and find other times or contexts that would be kūpono (fitting).

Since we love food, eating, and gathering with people, this week’s selections are all pili to those things.

Integrating these beautiful sayings into our ʻōlelo perpetuates the knowledge and the unique perspectives on life that our kūpuna held. E ola ka ʻōlelo Hawaiʻi!

#kealopiko #styledinhawaiinei #kamahinaokaolelohawaii #MOH2016 #ikekupuna #olelohawaii #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage #makeeolelo #olelonoeau #marykawenapukui

ʻŌlelo Noʻeau 2 of 7

ʻŌlelo: Hō ka nui o ka meaʻai ma ka pāʻina i ka pō nei. Ua lehua ka papa ʻaina i nā kōhi kelekele a Kapuʻukolu.

Translation: Ho had choke food at the party last night. The dining table was laden down with the rich foods of the Triple Hills.

ʻŌlelo Noʻeau 2241

Nā kōhi kelekele a Kapuʻukolu.

The rich foods of the Triple Hills.

Kapuʻukolu is on Kauaʻi, an island known for its abundance.  This saying describes any abundance of delicious food.

Pule 3 | Week 3 – ʻŌlelo noʻeau are the focus this week, especially ones that we can easily use in our everyday lives! In these short sound clips, the ʻōlelo noʻeau is used like how you would use it in conversation. The context given is only one of many possibilities, so get creative and find other times or contexts that would be kūpono (fitting).

Since we love food, eating, and gathering with people, this week’s selections are all pili to those things.

Integrating these beautiful sayings into our ʻōlelo perpetuates the knowledge and the unique perspectives on life that our kūpuna held. E ola ka ʻōlelo Hawaiʻi!

#kealopiko #styledinhawaiinei #kamahinaokaolelohawaii #MOH2016 #ikekupuna #olelohawaii #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage #makeeolelo #olelonoeau #marykawenapukui

ʻŌlelo Noʻeau 1 of 7

ʻŌlelo: Ei nei, ʻauana wale nō ka manaʻo, ʻeā?! E komo pū mai i ka hana. ʻAʻohe umu moʻa i ka makani!     

Translation: Hey you, only distracted, eh?! Jump in and help. Talking ain’t gonna cook the food!

ʻŌlelo Noʻeau 215

ʻAʻohe umu moʻa i ka makani.

 No umu can be made to cook anything by the wind.

Talk will not get the umu lighted and the food cooked.  This saying originated in Olowalu, Maui, where it was very windy and hard to light an umu.

Pule 3 | Week 3 – ʻŌlelo noʻeau are the focus this week, especially ones that we can easily use in our everyday lives! In these short sound clips, the ʻōlelo noʻeau is used like how you would use it in conversation. The context given is only one of many possibilities, so get creative and find other times or contexts that would be kūpono (fitting).

 Since we love food, eating, and gathering with people, this week’s selections are all pili to those things.

 Integrating these beautiful sayings into our ʻōlelo perpetuates the knowledge and the unique perspectives on life that our kūpuna held. E ola ka ʻōlelo Hawaiʻi!

#kealopiko #styledinhawaiinei #kamahinaokaolelohawaii #MOH2016 #ikekupuna #olelohawaii #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage #makeeolelo #olelonoeau #marykawenapukui

Hats off, my patriots

Poe_Aloha_Aina

 

A Rule For Patriots

 When you hear the melody of the National Song, “Hawaiʻi Ponoʻī” being played, remove your hats, Hawaiian men. It is a sign of love for your birth land, your Nation, and your Sovereign. Teach our young boys to do the same, too.

 Hawaiʻi Ponoʻī

– – – 

 English translation below

Mai loko mai nō kēia wahi ʻōlelo o ka nūpepa ʻo Ka Leo o Ka Lahui, kekahi o nā nūpepa “opposition,” wahi a ka poʻe ʻimi naʻauao, ʻo ia hoʻi nā nūpepa e kākoʻo ana i ka Mōʻī o ke aupuni (ʻo Kalākaua a me Liliʻuokalani i ko lāua mau makahiki o ka noho Mōʻī ʻana). Pēlā nō hoʻi paha ka nui o ka poʻe i lawe iā Ka Leo o Ka Lahui, he poʻe aloha ʻāina. A pēlā ʻiʻo nō ʻo Ailuene Buki (John E. Bush), ka luna hoʻoponopono nui o ua pepa nei. 

He nui nā mea hoihoi loa o kēia nūpepa a me kēia helu iho nō, akā ua ʻano pā koʻu naʻau i kēia wahi ʻōlelo no ka wehe pāpale ʻana ke lohe ʻia ke mele Lāhui o kākou (maliʻa paha no ka puka ʻana mai o kēia helu ma mua pono o ka hoʻokahuli aupuni?). Noʻonoʻo ihola au i ka wā ma mua, i nā kāne Hawaiʻi uʻi haʻaheo ke nānā aku e wehe ana i nā pāpale i ka wā i hoʻokani ʻia ai kēia mele, e kūpaʻa ana i ko lākou aloha i ka ʻāina a me ka Mōʻī i aloha nui ʻia. 

Mai nō naʻe e kuhihewa, e oʻu mau hoa, ʻo ka poʻe Hawaiʻi wale nō kai hana a manaʻo pēlā. ʻO koʻu kupunakāne kualua ma ka ʻaoʻao makuakāne, he Enelani ʻo ia i hele mai i Hawaiʻi a male aku i ka wahine Hawaiʻi, ʻo kuʻu kupunawahine kualua hoʻi. He poʻe “royalist” maoli nō lāua i kākoʻo mau i ka ʻaoʻao Aliʻi a i hoʻolilo i nā hola he nui ma ke kōkua ʻana i nā kānaka o Hawaiʻi. ʻEā, ʻo ia mea he aloha ʻāina, ʻaʻohe ona pili iki i ke koko o ke kanaka. Ua pili loa nō naʻe i ke kākoʻo aku i nā aliʻi a me ke aupuni Hawaiʻi. He mea nō ia e noʻonoʻo ai, ʻoiai ē ua mau nō ke ea o ka ʻāina i ka pono!

 This short passage comes from within the pages of Ka Leo o Ka Lahui, one of the “opposition” papers as the scholars call them – the newspapers that supported the Sovereign of the Hawaiian Kingdom (namely Kalākau ad Liliʻuokalani during their respective reigns). That is the way the majority of the Ka Leo o Ka Lahui subscribers were – they were patriots who loved their nation. And that was definitely the way of John E. Bush, the main editor of this paper. 

There are so many interesting things in this newspaper and in this very issue, but for some reason I was kind of touched by this short snippet on taking off one’s hat upon hearing our national anthem (maybe because this issue was put out just before the overthrow?). I thought of Hawaiian men, handsome and proud, removing their hats when they heard this song, standing firm in their love for their country.

 Do not be mistaken and think that only Hawaiians were this way in thought and action. My great great grandfather on my father’s side was an Englishman who came to Hawaiʻi and married a Hawaiian woman, my great great grandmother. The two of them were staunch “royalists” who spent much of their lives helping others. You know, aloha ʻāina had nothing to do with race (and neither did citizenship). But it had everything to do with supporting the chiefs and the Hawaiian kingdom. It is something worth thinking about because the sovereignty of the land continues in righteousness!

 #kuokoaohawaii #hawaiiponoi #alohaaina #kaleookalahui #ailuenebuki #kealopiko #styledinhawaiinei #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage

Manu Hulimaiʻa – Ever heard of this bird?

Hulimaia2

 

Hulimaiʻa Bird.

The Hulimaiʻa is a fairly large bird, like the Uaʻu, its feathers are reddish, like those of the Kōlea, and so too are its legs and claws. It is a delicious bird because it is very fatty, like a mother hen laying an egg.

This bird does not fly over the ocean, it stays on land; and this bird was named because of it’s call, like this: “Huli-nm-mmmaiah;” so, hulinm-mmmaiah is its call and Hulimaia is the changing of [the call into] the name of this bird.

This bird says its name directly as does the Kōlea; and because it does not know how to fish, it joins the list of birds of the cold mountains.

The nectar of the lehua blossoms, the hāhā (Cyanea), the honey of the banana flowers and other things are its food.

Oh the things you can find in the nūpepa. I had never even heard of a Hulimaiʻa till I stumbled across it in the Kuokoa! Here is what Mary Kawena Pukui says about this bird in the dictionary: “Hulimaiʻa – Name of a reddish-brown honey-sucking bird (no data). Lit., banana seeker.”

The naming of the bird for its call is pretty interesting, as is the fact that it was delicious, which is probably why we don’t even know about it today. It makes one curious, though, about how many other beautiful and delicious birds our ancestors encountered in these islands.

#kaapikiowaipio #kealopiko #styledinhawaiinei #kamahinaokaolelohawaii #MOH2016 #ikekupuna #olelohawaii #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage #makeeolelo #nupepaolelohawaii #hawaiianlanguagenewspapers #kuokoa #hulimaia #manuoiwi #onodamanu

Archives