polohiwa_ig

 

Ua hala i ke ao polohiwa a Kāne, passed to the dark clouds of Kāne (death)

Aloha wale ke kumu a kākou! Lele aʻela ka hoaka, lele iō Hoku lā. Ua lele nā mauli, ʻo ke kaumaha maoli ke kau mai ma luna o kākou, me ka hiolo makawalu iho o nā waimaka. Auē ke kumu aloha ē!

Kumu Noʻeau Warner is one of the hulu makua who began in ʻōlelo Hawaiʻi when revitalization was still new and budding, and dedicated his life to this movement, learning, teaching, and working tirelessly for the spread of our language. He has touched countless students over his many years as a kumu at UH Mānoa. We grieve his passing today, as a treasure and stalwart of our ʻōlelo aloha has left us.

Within the word polohiwa is hiwa, which means dear, valued, beloved, precious, choice. He kumu hiwahiwa ʻo Noʻeau naʻu – Noʻeau was a beloved kumu of mine, someone who inspired me to always strive for excellence in language. His legacy lives on in all the haumāna whose lives he touched. Our hearts are heavy today and our love is with his family and all those who were close to him. We rest the blog today in observance of the life of this beautiful man. Moe mālie ʻoe e ke kumu noʻeau loa, e moe i ka hiamoe loa ē.