Class

That’s a wrap! | Pau ka Mahina O Ka ʻŌlelo Hawaiʻi, ʻaʻole naʻe pau ko kākou ʻimi ʻana! | Mahalo & Aloha

Me ʻoukou ka welina a ke aloha e nā keiki papa o ka ʻāina. Eia kākou i ka hopena o Pepeluali, kā kākou mahina e hoʻohiwahiwa aku ai i ka ʻōlelo Hawaiʻi, akā eia au ke hāpai aʻe nei i ka manaʻo ʻaʻole kākou pūlama i kēia makana no hoʻokahi wale nō mahina o ka makahiki. E ʻimi kākou i nā lā a pau, i loko o nā hana a pau, me nā ʻohana a me nā hoa a pau. I loko o ka nui me ka liʻiliʻi paha, e hoʻopuka, e kāpī, e hōʻīnaʻi, e hōʻonoʻono aku kākou i ka nohona me ka ʻōlelo nani o nā kūpuna. He mea ia e pono ai kākou ma nā ʻano a pau. Aia nō a komo aku i loko o ke aʻo ʻana, me ka ʻimi noelo ʻana aku, a laila ʻike ʻia nā pōmaikaʻi like ʻole o ko kākou ʻōlelo. Aia nō hoʻi ia i loko o ka ʻōlelo ʻana me nā kānaka ʻōlelo Hawaiʻi like ʻole, ma laila nō e ʻike ai i ka nani o ka launa ʻana ma ia ʻōlelo. No laila, ʻo ka haʻawina paha no ke koena o ka makahiki, e ʻimi i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma kona mau ʻano like ʻole. E kamaʻilio me nā kānaka like ʻole a e kālaimanaʻo me nā mea hoihoi i ka ʻōlelo. E ʻimi a loaʻa ma kona mau kūʻono a pau. E hoʻoulu a e hānai aku i mea e ulu aʻe ai i loko ou a i loko o nā kānaka ʻē aʻe kekahi. Inā pēlā, ola nō kākou i ka ʻōlelo a ola ka ʻōlelo iā kākou!

A warm greeting to all the keiki papa out there. Here we are at the end of February, our month to honor ʻōlelo Hawaiʻi, but I’m here to say that we shouldn’t treasure our ʻōlelo for just one month out of the year. We should be seeking it out every day, in all that we do, with all our family and friends. No matter how much or how little it is, speak it, sprinkle it here and there, garnish everything with it, add flavor to life with the beautiful language of our ancestors. It is good for us on all levels and in all ways. It is only when one begins learning and really delving deep that the benefits of our language are experienced. They are also experienced when we converse with a wide range of Hawaiian language speakers, and that is when we really see the beauty of what it means to communicate in this language. So, converse with all kine people, and engage in deep discussion with those who have a keen interest in the language. Search all corners of the language till they yield their fruits to you. Cultivate and nourish it so that it grows in you and in others too. If we do that, then we will thrive because of our language and our language will thrive because of us!

MAHALO NUI to each and every person who helped us to make this month a success. To the kūpuna who kept this language alive for us in their hearts, homes, writings and otherwise, to you we extend the biggest mahalo. To all the kumu who came down to The Kealopiko Shop to teach on Fridays: Kamuela Yim, ʻIwalani Kahoʻohanohano, Kuʻulei Bezilla, Kapua Roback and Haʻalilio Solomon. He mau waihona ʻoukou o ka naʻauao a me ke aloha. Mahalo PIHA to Puni, Scotty and the Kōkua Kalihi Valley ʻohana for providing their freshly harvested Kalihi ʻawa to our students (He pōmaikaʻi nui loa kēia!). Mahalo to all the limahana of The Kealopiko Shop for helping the classes go off without a hitch. Mahalo to my partners Ane and Jamie for their ahonui and kōkua through everything. Mahalo to Ekela Kainaupio-Crozier, Kahele Dukelow, and Masako Cordray for sharing their ʻōlelo and experiences with me and all of us. Mahalo to all the awesome photographers out there who provided images for this months posts. To Nanea Armstrong, Inoaʻole of nupepa-hawaii.com, Kale Hannahs of OHA, the crews at The Bishop Museum, ʻŌiwi TV, and Awaiaulu, me ʻoukou koʻu mahalo palena ʻole. We hope you enjoyed this month’s content and checked out all of these amazing collaborators and kanaka that dedicate their lives to things Hawaiian and do it for the love! E ʻimi kākou i ka ʻōlelo mau a mau!!!

E ola ka ʻōlelo o ka ʻāina!