Nā Lani ʻElima - The Big Five | Wahine Tee - white

Sale price Price $46.00 Regular price

100% Organic cotton | Women's/Wahine tee | Designed in Hawaiʻi nei | Made in the USA


Kihi Po'ohiwi Umauma Lō'ihi Uala
Wahine tee Shoulders Chest Back length Bicep
XS 14" 38" 22.5" 14"
S 15" 40" 23" 14"
M 16" 42" 23.5" 14"
L 17" 44" 24" 15"
XL 18" 46" 24.5" 15"
2XL 19" 48" 25" 16"
3XL 20" 50" 26" 17"

 

Nā Lani ʻElima
Māʻamaʻama Ka Naʻi Aupuni i ka hōkū welowelo o ka pō, a welo haʻaheo kona pono ma ka puʻuwai o ka lāhui. Hoʻohui ʻia maila nā kūpuna ma lalo o ka malu lau koa o ka hālau a nā Kamehameha, i ko lākou ʻimi ʻana i ka pono me ka maluhia o ke aupuni ma nā ʻano like ʻole a ma ʻō aku. He ʻimi aku Kaʻiwakīloumoku ma ka wēlau ʻoi o ka ihe, ka waha ʻula o ka pū, ka maka ʻalā o ʻOlopū koʻi naʻi aupuni, a me ka huli kanu ʻia aʻo Kūāhewa. Nui hewahewa ka loli o ke au iā Kalanikualiholiho welawela i ke kapu, ka mea nāna i ʻike i nā kapu o ka wā ma mua, a haʻalele akula nō ma ka ʻAi Noa. Noa aʻela ka mahele ʻāina no ka pono o nā makaʻāinana ma nā hana kaulana a Kauikeaouli, ka mea nāna i ʻimi i ke kūʻokoʻa o ke aupuni. He puni ka ʻimi i ke ola kino o ka lāhui na ʻIolani Kūnuiākea me kāna wahine māhiehie, me Emma Kaleleonālani.  He lani āiwaiwa kā hoʻi ʻo Kapuaiwa ma ka wānana ʻana i ka pono alulike no ka lāhui kanaka. Lāhui kapukapu ka inoa o nā lani ʻelima no lākou ka hanohano me ka hiehie o ke aupuni Mōʻī. Ola nui ka inoa Kamehameha! “He aupuni ko Kamehameha.” (ʻŌlelo Noʻeau 552) - I ka hui ʻana o nā moku ma lalo o Kaʻiwakīloumoku, ʻo ka maluhia o nā kānaka kahi mea nui iā ia a ua pāpā loa ʻia ʻaʻole e ʻaihue a e pepehi i ke kanaka. “E hele ka ʻelemakule, ka luahine, a me nā kamaliʻi a moe i ke ala, ʻaʻohe mea nāna e hoʻopilikai mai.” (ʻŌlelo Noʻeau 280) - He hōʻike nui kēia i ke ʻano o Kamehameha Nui a me kona manaʻo no ia mea he pono.

The Big Five
Modern Hawaiian resistance to the belligerent occupation of our ʻāina by the United States government takes many forms. For Kealopiko, this includes reclaiming certain ʻōlelo, or uses of language, and in doing so, reframing the importance of particular historical figures. “Mai kuhihewa” is a warning to not entertain illusions or mistake someone for someone else. This design challenges us to rethink who The Big Five really are: the first five Hawaiian monarchs, not the five businesses (founded largely by white, foreign-born men and two sons of missionaries) that gained near total economic control of the islands by the end of the 1800s. By recasting this name, we celebrate a different legacy. Here are the five monarchs that held the Kamehameha title and a brief mention of their most notorious works: I. Pai‘ea: Na‘i Aupuni - Solidified a national land base under his sole rule, pioneered a vision of peace and safety for all, oversaw massive agricultural initiatives; II. Liholiho: ‘Ai Noa - Participated in traditional rituals under his father, subsequently overturned the ancient religious system, was the first sovereign to travel abroad; III. Kauikeaouli: Kū‘oko‘a - Sent envoys (Haʻalilio mā) to secure Hawaiʻi’s recognition as an independent state (nation), crafted the founding documents of the Hawaiian kingdom, promoted national literacy; IV. Alexander Liholiho: Ola Kino - Pioneered national health care with his wife, Queen Emma Kaleleonālani; V. Kapuāiwa: ʻOnipaʻa - Gave licenses to kahuna, encouraged hula, fought his people’s consumption of alcohol. Art by Sarah Pyle: sarahpyle.com

×