Hālanalana | Unisex Tee - ALL SALES FINAL

Sale price Price $30.00 Regular price

100% organic cotton | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA

Sewn from an all over Hālanalana print design, each piece is unique in its art placement, which will vary from what you see in the photos. 

Hakikili ka ua, hālana ka wai, hālanalana i ka houpo o Kāne; hā ka moana, hālana ke kai, hālanalana i ka houpo o Kanaloa; kaiehu ka moku, pāpapa ka ʻāina. He mau lālani mele kēia e noʻonoʻo ai kākou i nā hopena ʻino o ka meahana ʻana mai o ka honua, ke kumuhana hoʻi o kēia lau e hōʻike ana i ka pili wehena ʻole o ka ʻāina a me ke kai. Ua haku ʻia nō naʻe ua mau lālani mele nei ma luna o nā mele a nā kūpuna, ko lākou wehewehe ʻana i nā ʻino nui i hiki mai i Hawaiʻi nei i ka wā kahiko. ʻO kekahi moʻolelo o ia ʻano, i piha i nā huaʻōlelo nui o ka hoihoi, ʻo ia nō ka hōʻea ehuehu  ʻana mai o Pele mā i ka paeʻāina: “Pau nō kēia mau ʻōlelo a Pele, ʻo kona kēnā maila nō ia i nā kānaka e paʻa ana i ka waʻa e pahu i ka waʻa i ka moana. ʻO ka manawa nō ia i pahu aku ai nā kānaka i ua waʻa nei a hele ana i ka moana kai uli, kai hohonu. Ia hala ʻana mai o ka waʻa o Pele, ia wā i hoʻouna mai ai ʻo Kahinaliʻi, ka makuahine, i ke kai hoʻēʻe nui a ka launa ʻole, a lewa ana ka waʻa ʻo Honuaiākea i luna o ka halehale hānupanupa kūhōhō a kāwahawaha o ke kai. Ua huahuaʻi aʻela nā māpuna o ke kai mai lalo aʻe o ka papakū o ka moana, kū ka punakea i uka o ka ʻāina, puleileho ka moana, hakikili ka ua mai ka lani mai. ʻOlaʻolapa ka uila i ka lewa uli, nākolokolo ʻikuā ka leo pāpaʻaʻina o ka hekili, huikau ka lewa nuʻu, ka lewa lalo. Auē! He ʻino! ʻO kēia ke kai luku i ʻōlelo ʻia ʻo ke kai a Kahinaliʻi i alahula ai iā Hawaiʻi nei.” - J.M. Poepoe, Kuokoa Home Rula, 17 January 1908.

Hālanalana The term hālanalana is used to describe both freshwater overflow and saltwater inundation. People who dwell at or near the world’s shorelines are already experiencing the disastrous impacts of climate change, especially indigenous communities with little or no connection to industrialized food production. In Hawaiʻi, rising sea levels and extreme weather floods pose challenges to communities seeking to restore traditional food production systems. During the 2017 king tides, the recently refurbished wall of Paepae o Heʻeia, Oʻahu’s most functional loko iʻa (fishpond), was completely submerged, a signal that sea level rise already demands increased fortification. The inland component to this food system are the loʻi kalo (irrigated ponds for growing kalo) at Kākoʻo ʻŌiwi, which mitigate the amount of sediment in the river water that empties into the fishpond. Extreme weather flooding events (which are exacerbated by climate change) can damage the farm’s traditional water infrastructure and destroy crops. This design speaks to the connectivity of land and sea embodied in the flow of water through this system and the challenges climate change poses to it. However, because Hawaiian systems design is shaped by the ʻāina and its attendant weather systems (and not the other way around), solutions for increased resiliency are embedded in our ancestral technology. Support those seeking to unpack that knowledge and create those solutions, our future just might depend on it. 

×