Haumea & Hina | Wahine Tee - rust

Sale price Price $48.00 Regular price

100% Organic cotton | Women's/Wahine tee | Designed in Hawaiʻi nei | Made in the USA


Kihi Po'ohiwi Umauma Lō'ihi Uala
Wahine tee Shoulders Chest Back length Bicep
XS 14" 38" 22.5" 14"
S 15" 40" 23" 14"
M 16" 42" 23.5" 14"
L 17" 44" 24" 15"
XL 18" 46" 24.5" 15"
2XL 19" 48" 25" 16"
3XL 20" 50" 26" 17"

HAUMEA & HINA 

I kinohi loa, ʻaʻohe wahi ʻano o ka lani me ka honua, ʻoiai hoʻi, “ʻO ka lewa lipolipo a ka ʻohu panopano e ʻaʻaki paʻa mau ʻia ana e ka pouli, a ʻo ka puhohō neoneo mehameha loa me ka mole ʻole ke hāliʻi mau ana me ka pau ʻole.” Aia wale nō ma laila ka Pūkuʻiakuanuiākea (Kānenuiākea, Kūnuiākea me Lononuiākea) a me Kāhulikāhelanuiākea, ka wahine hoʻokahi. I nānā aku ka hana a lākou nei i ke alo lamalama a me ka “nani polohiwa mania” o ka wahine lā, ulu aʻela ke aloha a me ka makemake nui, a moe ihola he kāne a he wahine. “Mai loko mai o lākou nei ka moʻo akua, ka Honua-Lani me ko lāua mau mea i piha ai.” A no laila, hānau ʻia ka moʻo akua ma nā ʻanuʻu (kāoʻo) a ma ka lua o ka ʻanuʻu, peneia: “Pūkuʻiakuanuiākea (k) aoaʻa papa [moe] iā Haunuiākea (w), hānau ʻo Haumeanuiākea (w), ʻo Hinapuahihimea nō ia.” He ala kēia e maopopo ai iā kākou ē, he mau alo a māhele paha ʻo Haumea lāua me Hina o ka wahine hoʻokahi, a pēlā ka hoʻohanohano ʻia ana ma ka lau nei. Ua hōʻiliʻili ʻia nā inoa he nui no ua Haumea/Hina nei, nā mea hoʻi i ʻike ʻia ma nā mele a me nā moʻolelo he lehulehu e pili ana iā lāua. Ma ʻaneʻi mākou e hōʻike aku nei, i hahani hou ka maka o ke kanaka i ka nani, i nalu ka noʻonoʻo i nā ʻano, i ola hou hoʻi i kēia au o kākou nei, kākou mamo a lākou ala. Ua lawe ʻia ka ʻike ma luna aʻe mai loko mai o ka “Moʻolelo Hawaiʻi Kumuhonua” a Z. Kalai (Ka Nupepa Kuokoa, 17 July 1896).

In the very beginning, there was no sign of the heavens or the earth, for it was a time of deep and persistent darkness, an empty, black nothingness that expanded outward endlessly. The only things present within it were the male creative entities, Kānenuiākea, Kūnuiākea and Lononuiākea (known collectively as the Pūkuʻiakuanuiākea), as well as the female creative entity, Kāhulikāhelanuiākea. The Pūkuʻiakuanuiākea gazed upon her incredibly radiant, smooth countenance and were overcome with aloha and great desire, which was quickly consummated. The first creations to emerge from their unions were akua, who were born in groups. Haunuiākea (f), an akua wahine from this first group, then coupled with the Pūkuʻiakuanuiākea (m), producing the second group of akua, where “Haumeanuiākea (f) was born, who is also known as Hinapuahihimea.” This is one way to understand Haumea and Hina as two parts of one whole, thus our choice to honor both in this design. As ancient akua in the larger genealogical flow, Haumea/Hina are connected to the formation of the universe and all the things that fill it, so they have myriad forms and inoa (names). From the numerous poetic compositions and stories about Haumea/Hina, we gathered a significant number of inoa and presented them here so that their beauty can be seen, contemplated, and appreciated once again in this current era. This version of creation is found in the genealogy known as “Moʻolelo Hawaiʻi Kumuhonua” by Z. Kalai (Ka Nupepa Kuokoa, 17 July 1896). 

×