Lizzie Puahi | Wahine tee - light pink - ALL SALES FINAL

Sale price Price $37.00 Regular price $44.00

Original price was $44.

Loose fitting boxy tee | 100% Organic cotton | Design in puffy paint | Designed in Hawaiʻi nei | Made in the USA

Kaulana ʻo Kainana Puakalani
Pelekikena nui hui holo lio
Nāna i noiʻi a pau pono
Nā kāhiko nani o nā hoa
He ʻeleu nō ʻoe ma ia hana
Ka pono ka ʻiʻini o ka makemake
I ke koʻiʻi koi a ka manaʻo
I ka noelo ʻia me ke akamai
Puka pono nā hana me ka hauʻoli
Lanakila ka wahine a mau loa
Ka hiwahiwa ʻoe a ka lehulehu
Ua kau pono hoʻi i ke kiʻekiʻe
Noho ana kō kino i ka hanohano
Ua sila paʻa ʻia kou kūlana
A ʻo ʻoe ē ka ʻoi a i ʻike ʻia
Ka helu ʻekahi o ke ao nei
Kāʻeʻaʻeʻa ʻoe na ke kupuna
He ʻike loea ua kaulana
Haʻina ka puana a i lohe ʻia
Kaʻōnohiokalā Hui Holo Lio

Haku ʻia e kekahi Puʻuwai Aloha - Nupepa Kuokoa 17 Aug. 1906

Lizzie Puahi & Kaʻōnohiokalā For their official debut at the 1906 Kamehameha Day parade, Lizzie Puahi’s pāʻū riding club came out radiant: loulu hats, lei ʻilima, white tops and pants, flowing yellow pāʻū, and black sashes emblazoned in gold lettering with their name: Kaʻōnohiokalā. The group splashed onto the scene and made a big impression. President and treasurer Lizzie Kainana Puahi was a talented and well-known member of the Honolulu community and always hosted the club (which included kāne) at her Waikīkī home, the site of lavish lūʻau, high society parties, and evenings of Hawaiian entertainment. Born in 1853 and trained in hula and mele (likely under royal patronage), Lizzie experienced life before and after the overthrow. In 1913, she ran her own group of hula dancers at her infamous Waikīkī “hula resort”, which anti-Hawaiian detractors tried to shut down. Hula and pāʻū riding were ways in which Lizzie persisted in being Hawaiian in the face of massive pressure to assimilate into American lifeways. Lizzie stood firm in her culture and her aloha for her Queen; the name Kaʻōnohiokalā recognised Liliʻu’s reign (“ka mea nona ia ʻōnohi”), as well as Kalākaua’s (“ka mea nona ka lā a me ka ua.”). The pageantry and parties didn’t preclude hard work either; Lizzie and her family, with their own sweat and dollars, fixed a mile of neglected road in Kalihi Uka. She was also known for the power of her pule, which was called upon on several occasions. A true renaissance woman, Lizzie did it all. We are keen to know more. Please email us if you are ʻohana to this amazing wahine!

×