Shop Home » SALE

Nāulu Unisex Long-sleeve - ALL SALES FINAL

The name Nāulu is used throughout Hawaiʻi for different rains, winds, and clouds. The Nāulu that inspired this design originates from leeward Halealakā. In the late morning, the Nāulu cloud bank begins to gather in the uplands of Honuaʻula, Maui. As the heat increases in lower Honuaʻula (Mākena and Keoneʻōʻio mā) warm, moist air is pulled upward and condenses into clouds. The Moaʻe Kū (strong trade wind) blows from the north, hitting that edge of the cloud bank. This same wind wraps around the other side of Haleakalā, gains speed over the ʻAlenuihāhā channel, and creates a blustery wind on the southern edge of the cloud bank also known by the name Nāulu, as well as Halemaʻu. This converging of winds from the north and south drives the cloud bank out over the ʻAlalākeiki channel, to Kahoʻolawe where it releases its rain on the once densely forested island, giving drink to the plants and the windblown earth. Ola hou ka ʻāina i ka wai a ka nāulu! - The land is revived by the water of the nāulu! Extensive restoration work on both Kahoʻolawe and leeward Haleakalā are helping the nāulu cloud to nourish the land once again.

He makani, he ua, a he ao nō hoʻi ka Nāulu i ʻike ʻia ma kekahi mau ʻāina like ʻole o Hawaiʻi. ʻO ka Nāulu i ulu aʻe ai ko mākou haku lau ʻana, ʻo ia ke ao Nāulu o ka ʻaoʻao lulu o Haleakalā. Ke hiki mai ke awakea, wela mai nō ʻo lalo o Honuaʻula (Mākena a me Keoneʻōʻio mā) a kū ke ea holouka, he ea mehana a maʻū hoʻi e ʻōkupu ai ua ao kaulana nei, a pēlā hoʻi kona kīpapa ʻia ʻana. Hao mai ka Moaʻekū, mai ka ʻākau mai, wāhi ʻia e Haleakalā e kū halehale ana. ʻO ka makani e kaʻa ana ma kona kua, huli nō a pā mai me he Kona lā (kapa ʻia ia makani he Nāulu a he Halemaʻu kekahi inoa), hoʻoipoipo hou aʻe nō me ko ka ʻākau ma uka o ʻUlupalakua mā, i mānele hoʻi no ua ao Nāulu nei. Hoʻokaʻa ʻia aku a luna o Kaʻalalākeiki a laila i ka moku ʻo Kahoʻolawe. Ma laila nō e hoʻokuʻu iho ai i kāna ʻukana hoʻōla, he ua. He hoʻohāinu aku nō i ka ʻāina i maloʻo i ka inu wai a ka makani, a me ke kini lāʻau ʻōiwi i kanu ʻia e kānaka, e hoʻohāliʻaliʻa mai ana i nā ululāʻau o Kanaloa i ka wā ma mua. ʻO ke kanu hou ʻia ʻana o ia moku a me Auahi mā (ma Maui), he hoʻoikaika nō i ka hana halihali wai a ka Nāulu. Ola hou ka ʻāina i ka wai a ka Nāulu! - The land is revived by the water of the nāulu!  

Burnout Long-sleeve | Slim Fit | Organic cotton & poly | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA  

Model is wearing an XL

Our suggestions on sizing: Due to the slim fit, this is true-to-size for wāhine, but for a kāne size up 2 sizes.

*All sales final on sale page items