Shop Home » WAHINE

Nāulu | Caftan

The name Nāulu is used throughout Hawaiʻi for different rains, winds, and clouds. The Nāulu that inspired this design originates from leeward Halealakā. In the late morning, the Nāulu cloud bank begins to gather in the uplands of Honuaʻula, Maui. As the heat increases in lower Honuaʻula (Mākena and Keoneʻōʻio mā) warm, moist air is pulled upward and condenses into clouds. The Moaʻe Kū (strong trade wind) blows from the north, hitting that edge of the cloud bank. This same wind wraps around the other side of Haleakalā, gains speed over the ʻAlenuihāhā channel, and creates a blustery wind on the southern edge of the cloud bank also known by the name Nāulu, as well as Halemaʻu. This converging of winds from the north and south drives the cloud bank out over the ʻAlalākeiki channel, to Kahoʻolawe where it releases its rain on the once densely forested island, giving drink to the plants and the windblown earth. Ola hou ka ʻāina i ka wai a ka nāulu! - The land is revived by the water of the nāulu! Extensive restoration work on both Kahoʻolawe and leeward Haleakalā are helping the nāulu cloud to nourish the land once again.

He makani, he ua, a he ao nō hoʻi ka Nāulu i ʻike ʻia ma kekahi mau ʻāina like ʻole o Hawaiʻi. ʻO ka Nāulu i ulu aʻe ai ko mākou haku lau ʻana, ʻo ia ke ao Nāulu o ka ʻaoʻao lulu o Haleakalā. Ke hiki mai ke awakea, wela mai nō ʻo lalo o Honuaʻula (Mākena a me Keoneʻōʻio mā) a kū ke ea holouka, he ea mehana a maʻū hoʻi e ʻōkupu ai ua ao kaulana nei, a pēlā hoʻi kona kīpapa ʻia ʻana. Hao mai ka Moaʻekū, mai ka ʻākau mai, wāhi ʻia e Haleakalā e kū halehale ana. ʻO ka makani e kaʻa ana ma kona kua, huli nō a pā mai me he Kona lā (kapa ʻia ia makani he Nāulu a he Halemaʻu kekahi inoa), hoʻoipoipo hou aʻe nō me ko ka ʻākau ma uka o ʻUlupalakua mā, i mānele hoʻi no ua ao Nāulu nei. Hoʻokaʻa ʻia aku a luna o Kaʻalalākeiki a laila i ka moku ʻo Kahoʻolawe. Ma laila nō e hoʻokuʻu iho ai i kāna ʻukana hoʻōla, he ua. He hoʻohāinu aku nō i ka ʻāina i maloʻo i ka inu wai a ka makani, a me ke kini lāʻau ʻōiwi i kanu ʻia e kānaka, e hoʻohāliʻaliʻa mai ana i nā ululāʻau o Kanaloa i ka wā ma mua. ʻO ke kanu hou ʻia ʻana o ia moku a me Auahi mā (ma Maui), he hoʻoikaika nō i ka hana halihali wai a ka Nāulu. Ola hou ka ʻāina i ka wai a ka Nāulu! - The land is revived by the water of the nāulu!

Gauze Vneck Maxi Caftan | 100% cotton | Eco-friendly dye methods | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA

Note on sizing: There are only two sizes, Small/Medium and Large/Xlarge - due to the oversized nature, we advise you to size down

*ʻAUHEA ʻOE | NOTE: He kapa lahilahi kēia. This garment is made of delicate woven fabric that does not stretch.  This gauzy, loose weave should be worn and laundered with care. Wash in a mesh garment bag and line or flat dry. Shade variations, slubbing (knots, knobbles, intentional texture), and small imperfections are natural characteristics of the fabric and should not be considered defects. MAHALO