Shop Home » KANE

Hū Honua Tee

Vi. To come out of the earth as a spring or an outcrop of ʻalaea dirt. Figuratively, to rise in revolt. (Pukui & Elbert). I aliʻi ke aliʻi i ke kanaka. This old saying reminds us that chiefs enjoy their position because of the people. Aliʻi who treated their people well were dearly loved, as seen in the many stories, honorific songs and other acts of aloha by makaʻāinana. Aliʻi who abused their authority, however, were removed by the people. Halaʻea treated his fisherman terribly, so they overloaded his canoe with fish and it sank with him in it. Koihala trampled on the aloha of his people and was disappeared beneath a pile of stones. Holding leaders accountable carries over into the kingdom era. A South Kona representative spoke before the legislature in 1876 on his concerns about the growing kingdom debt. He said, "I ʻAhaʻōlelo ka ʻAhaʻōlelo i ka Lāhui, I Kānāwai ke Kānāwai i ka Lāhui, I Aliʻi ke Aliʻi i ke kanaka" - The Legislature is a Legislature by the People, The Law is the Law by the people, A chief is a chief by the people. The people will always rise up when those in power do not work in their best interest.

Vi. Ka puka ʻana mai o kekahi mea mai loko mai o ka honua, e laʻa ka pūnāwai a me ka ʻalaea. He aka kēia no ke kipi kūʻē a kānaka. I aliʻi ke aliʻi i ke kanaka. He ʻōlelo kēia mai kahiko mai e hoʻomanaʻo ana iā kākou ē ʻo ke aliʻi mālama i aloha ʻia e kona poʻe kānaka, ʻo ia ke aliʻi e kohu ana i kona kūlana. Koe mai nō nā moʻolelo a me nā mele hoʻohiwahiwa aliʻi e hōʻike mai ana i ke aloha nui o nā kūpuna i nā aliʻi maikaʻi, e laʻa ʻo Māʻilikūkahi, ʻUmialīloa, Kauikeaouli, Liliʻuokalani a me nā aliʻi ʻē aʻe he nui wale. Inā naʻe he hanaʻino ke aliʻi i nā makaʻāinana, he kipi a he hoʻokuke ka hopena. Kalaʻihi akula ʻo Halaʻea i nā lawaiʻa āna, no laila hoʻopihapiha ʻia akula kona waʻa i ka iʻa a komo loa a piholo ihola. Hehi wale aku ʻo Koihala i ke aloha o nā makaʻāinana a hoʻonalo ʻia ihola ʻo ia i loko o ke ahu pōhaku. Ua mau ka ʻimi o ka makaʻāinana i ka pono i ke au aupuni Hawaiʻi. I ka makahiki 1876, haʻiʻōlelo akula ka lunmakaʻāinana o Kona ʻĀkau i mua o ka ʻahaʻōlelo no kona hopohopo i ka māhuahua ʻana aʻe o ka ʻaiʻē o ke aupuni. Wahi āna, "I ʻAhaʻōlelo ka ʻAhaʻōlelo i ka Lāhui, I Kānāwai ke Kānāwai i ka Lāhui, I Aliʻi ke Aliʻi i ke kanaka." E hū honua mau ke kanaka ke pono ʻole ka hana a nā mea o luna.

100% organic cotton | Eco-friendly dye methods | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA