Haʻalilio Crewneck - ALL SALES FINAL

Timoteo Kamalehua Haʻalilio

Naue nā pali uliuli o ke koʻolau, haʻa nā mamo i ke ahe a ka Malanai, maʻemaʻe wale i ka ua ʻĀpuakea, heahea aku nā kini i kou inoa ʻala lā, e ō mai ʻoe, e Kamalehua i ka ʻiuʻiu. E ka ʻōlali o Oʻahu a Lua, lua ʻole o ke aloha ʻāina, e ka meʻe uʻi o ke kūʻokoʻa, i kūpaʻa no ka pono o ke aupuni, e ka lehua ʻōlino mau, ua mao ʻole kou aloha aliʻi, a no laila me ʻoe ka mahalo mahamaha o nā makamaka o kēia au e kūnewa nei. Ua ala nā kini a me nā mamo, a ke ʻīnana aʻe nei mai ʻō a ʻō o ka pae ʻāina. Ke laha aʻe nei ka moʻolelo o ka huakaʻi ʻimi kūʻokoʻa a he lāʻau ia e lapaʻau ana i ka naʻau a me ka noʻonoʻo o ka hū a me ka lehulehu. E like hoʻi me ka ʻōlelo a J.M. Poepoe, aia ka naʻauao ʻiʻo o ka lāhui o kekahi aupuni a paʻa nā moʻolelo o kona ʻāina kulāiwi iā ia. ʻO ka naʻauao e loaʻa mai ana i ka lāhui ma o nā moʻolelo o kāu mau hana like ʻole, he mea ia e akāka mai ai ke ala i mua o mākou. No laila he aloha mae ʻole kēia i nā kau a kau, e ke kupuna hiwahiwa, i kou hōʻike ʻana mai i ke ʻano maoli o ka ʻauamo, ka hoʻokō, ka hāʻawi pau a me ke aloha ʻāina. E ola mau kou inoa!

History is full of unsung heroes - people who accomplished phenomenal things we don't even realize affect our lives today. So it is with Timoteo Kamalehua Haʻalilio who, along with William Richards and George Simpson, carried out the most important international mission in our history: the quest for recognition of Hawaiʻi as an Independent State. Of chiefly lineage, Haʻalilio became a companion for Kauikeaouli at 8 yrs old and lived his entire life in dedicated service to him. Highly educated, socially adept, and of sterling integrity, he was a perfectly suited as a representative of his King and people. The 3 men traveled for 16 months to arrive at the day we now celebrate as Lā Kūʻokoʻa (Independence Day), November 28, 1843. On this cold day in London, Great Britain and France signed the Anglo-France proclamation (after the initial promise of recognition by America), recognizing Hawaiʻi as an Independent State - the first non-European one to join the Family of Nations. While in London, Haʻalilio took original artwork to a professional engraver to create the coat of arms. While traveling back through America, Haʻalilio fell ill. On December 3, 1844, he died at sea on a ship bound for home. His arduous journey of more than 2 years and 4 months ended, his life a sacrifice for our sovereignty. Let us honor this man and remember his story. Let this bright beacon of the past guide us into the future. Ka Lehua ʻŌlino Mau - The ever-brilliant lehua.

100% organic cotton | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA

*GO UP ONE SIZE, guys, as this unisex tee runs on the smaller side