Pareu | Pūnohu - plum

Pūnohu

E kukuʻi wanaʻao mai, e ke aloha, a i ka moku ʻana o ka pawa e nākilikili mai nō ka poni liʻulā, e hahani mai ka pualena o ka maliʻo i ko kāua ʻili, a e hewa auaneʻi ko kāua maka i ka wena ʻula o ka lani me ka pohā ʻana mai o nā kūkuna lā i ke alaula a Kāne. I kai o Kaʻuiki e puka mai ai ka lā a e kū mai ai hoʻi ka pūnohu ʻula i ka moana, ʻo ke alaula ia o Kanaloa. No lalo mai nō o Kanaloa kai ākea ka iʻa i kapa ʻia he pūnohu. He hāʻueʻue ʻulaʻula, a he hāʻukeʻuke ʻulaʻula kekahi inoa o kēia iʻa wanaoʻa noho ʻāpapa. ʻElima ona niho ikaika e waʻu ai i ka limu o laila i ʻai nāna. ʻO ke kumu paha ia o kona ʻono me kona ʻai ʻia e kānaka, e like hoʻi me kona hoa, me ka wana. ʻAʻole ma ko kākou mau kai wale nō kēia iʻa. Aia nō ma ka Pākīpika ākea a hiki loa aku i nā kai o Aferika. Ma Hawaiʻi wale nō naʻe paha kona hoʻohālike ʻia me ka lā e puka mai ana i ka hikina, ka ʻula hāweo o luna o ka lua pele, ka pua ʻana aʻe o ka uahi, a me ka nani o ke ānuenue ʻulaʻula e pipiʻo ana i ka lani. ʻO ia manaʻo hope kai ʻike ʻia ma nā hua mele kaulana no ka Mōʻī wahine Liliʻuokalani: Ka pūnohu ʻula kō lei aliʻi, a he hōʻailoha kapu nou e ka lani. 

Like the rising sun, or the explosion of a red star, pūnohu (Heterocentrotus mamillatus) are one of the most beautiful iʻa (marine creatures) of the reef. Their long, thick red spines are what make them so stunning and also what protect them from predators. They are found throughout the Indo-pacific waters where they live in the crevices of reef flats. They consume filamentous algae on rocks by scraping it off with their five-toothed jaw. The gonads of the pūnohu are eaten, but less often than those of the wana, which tend to be bigger. Like wana, pūnohu can also be used as bait to attract fish and crabs. This iʻa was nicknamed slate pencil urchin because its spines were sometimes used to write on slate blackboards. The pūnohu in Hawaiian waters have the reddest spines of all and were sometimes decoratively carved. Pūnohu is also the word for a low-lying red rainbow, a phenomenon often associated with chiefs and royalty, as in the song "He Lei No Liliʻuokalani" where it is spoken of as her chiefly adornment and a sacred sign of her presence. ʻOiʻoi ʻo waho, ʻono ʻo loko - Poky outside, tasty inside.

100% cotton | Eco-friendly | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA | Dimensions: 70in (h) x 44in (w)