Pareu | ʻĒkaha Coral - Orange & Black

No loko mai nō nā mea a pau o ka pō nui hoʻolakolako. Pēlā ka hōʻike mai o ke Kumulipo, ke mele hoʻokumu honua nui o ka Hawaiʻi. ʻO ka pō me ke ao, ka wahine me ke kāne, ka uka me ke kai, piha ua mele nei i ke ʻano o ka noʻonoʻo o ka poʻe kahiko.  Hānau kōkoʻolua ʻia mai nā mea ola a pau, he hōʻailona hoʻi o ka maopopo leʻa iā lākou ka pilina o ka ʻāina a me ke kai. E laʻa hoʻi ka ʻēkaha e noho ana i kai, kiaʻi ʻia e ka ʻēkahakaha e noho ana i uka. He koʻa ʻeleʻele ka ʻēkaha kū moana a he 15 ʻano e noho ana ma nā kai o Hawaiʻi. No ka ʻohi hāpuku ʻia e kānaka, ua emi loa ihola. He ʻēkahakaha ka inoa o kekahi mau oho o ka wao nahele. Pehea e pili ai ka ʻēkaha o uka me ka ʻēkaha o kai? Ma ka wai ola a Kāne e pili ai, ma o nā kahawai a me ka wai kulu iho i loko o ka honua, ʻoiai puka nā mea ʻelua i ke kai. Ma ka mālama nō naʻe e mau ai ke ola o kēia mau mea, a ʻo ia ke kumu o ke komo pū ʻana o Kealopiko a me Hawaiian Airlines i loko o kēia papahana haku lau a hoʻolilo aku i ke kālā puka no Kuaʻāina Ulu Auamo (KUA), he hui e ʻimi ana i nā ala e pono ai ko kākou ʻāina aloha. Aia nō naʻe kēlā koʻikoʻi ma luna o kākou a pau, no laila e aʻo a e kākoʻo piha kākou i nā hui e mālama ana i kēia kuleana nui no ka pono o ka lehulehu.

The interconnected nature of the ʻāina (land) and the kai (sea) is best represented in the wisdom of the Kumulipo, which pairs plants and animals in these two realms. This extensive Hawaiian chant of creation tells us the ʻēkaha is born in the sea and is guarded by the ʻēkahakaha living on land. ʻĒkaha kū moana, or black coral, is a symbol of strength and beauty. Hawaiʻi's waters are home to 15 species of black corals, many of which have been historically overharvested. This reminds us of the fragility of all coral reefs and how waterways intimately link them to the rainforests that are home to ʻēkaha ferns (Asplenium nidus and Elaphoglossum species). This relationship hangs in a tenuous balance constantly challenged by human activity. To support the work that helps keep these connected habitats healthy, Kealopiko and Hawaiian Airlines have partnered on this design project and dedicate a portion of the profits to Kuaʻāina Ulu ʻAuamo (KUA). Creative collaborations that support mālama ʻāina efforts give us hope for the future of our precious natural resources. 

Nā uʻi o ka lipo - The beauties of the depths (our deep oceans, forests, and all that comes from the pō). 

100% cotton | Eco-friendly | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA | Dimensions: 70in (h) x 44in (w)